• הומאניסט שמאמין בערך האדם
  • תומך במחאה החברתית
  • מעוניין לבצע את הרפורמות החברתיות בדיאלוג עם הקהילה העסקית ומתוך אחריות כלכלית
  • מתנגד להעסקה באמצעות קבלני כח אדם
  • תומך במס ירושה
  • תומך בהעלאת שכר המינימום
  • תומך במיסוי משקיעי נדלן כדי להוריד את מחירי הדיור
  • תומך בתהליך מדיני עם הרשות הפלסטינית והעולם הערבי המתון
  • מתנגד לכפייה דתית ופגיעה בזכויות אזרח 
  • מאמין שחייבים לעצור את גל ההקצנה הלאומנית והדתית 
Share in Facebook
Tweet it!